Klauzula informacyjna art.13 RODO


                                        KLAUZULA  INFORMACYJNA art. 13 RODO

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie przy ul. Mikołaja Kopernika 2a, 98-400 Wieruszów, (nr tel.: 627841168 , adres e-mail: zso-kopernik@wp.pl ).

2. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. W zakresie ochrony danych mozna kontaktować się ze szkołą pod numerem 627841168.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  w celu:

-            Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS

-          naliczanie  i realizacja  świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

-          zgłaszanie pracownika i członków rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach

-           prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy,

-           obsługi procesów rekrutacji.

-            prowadzenie księgi uczniów

-            rejestracja tematów zajęć i wyników naucznia

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

-           dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie;

-           sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

-           ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                  Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Wieruszowie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
467KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Włodzimierz Matyja , w dniu:  28‑05‑2018 11:06:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Włodzimierz Matyja tel.:(62) 784-11-68 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2020 11:35:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive